طرح هاي شهري ؛ خودرو محورImage result for ‫طرح هاي شهري‬‎

زوال شهرهاي ايران

در نظام برنامه ریزی شهری ایران یکی از مهمترین طرح‌های ناظر بر مدیریت فضای شهری و تقسیم کاربری ها، طرح‌های جامع و تفصیلی است که سابقه آن‌ها به منشور آتن می‌رسد

آنچه در فضایی غیر شهری بوجود می‌آید، شهر نیست، " ناشهر"، است.

ادامه مطلب: شهر خودرو محور

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.