Related imageيشنهاداتي از سرصداقت

لزوم بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی / ضرورت تحول صددرصدی در آموزش و پرورش/ تقویت سرمایه اجتماعی/ اقدام برای ایجاد وحدت ملی . . . . . . دولت اقتدار خود را در حوزه اجرا حفظ کند

ادامه مطلب: فراجناحي

رکورد شکنی وگرانی سریالی مسکن
بحث تعارض منافع در مسکن بیداد میکند و پبوند آن با تصمیم سازان و تصمیم گیران در کلیه سطوح از جمله موارد فرهنگی است که لاعلاج مانده است

ادامه مطلب: مسکن

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.