Related imageيشنهاداتي از سرصداقت

لزوم بازنگری در بخش هایی از قانون اساسی / ضرورت تحول صددرصدی در آموزش و پرورش/ تقویت سرمایه اجتماعی/ اقدام برای ایجاد وحدت ملی . . . . . . دولت اقتدار خود را در حوزه اجرا حفظ کند

ادامه مطلب: فراجناحي

رکورد شکنی وگرانی سریالی مسکن
بحث تعارض منافع در مسکن بیداد میکند و پبوند آن با تصمیم سازان و تصمیم گیران در کلیه سطوح از جمله موارد فرهنگی است که لاعلاج مانده است

ادامه مطلب: مسکن

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

 

 

 

 

آ 

                کرونا در جهان                                       

کووید 19 ثابت کرد کره زمین ، دهکده ای بیش نیست                       

Image result for کرونا در جهان 

اثر آب و هوایی کرونا در جهان                                      

امید به کاهش گازهای مضر                                        

 

Image result for اثر آب و هوایی کرونا در جهان؛ امید به کاهش گازهای مضر                        

 

 

 

 

آ

  Image result for ‫حرف پ‬‎Image result for ‫حرف ی‬‎Image result for ‫حرف م‬‎Image result for ‫حرف و‬‎Image result for ‫حرف ن‬‎

                                                مقیاس، اندازه                                        

                      معماری -- شهرساری -- عمران -- تکنولوژی                  

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.