آغاز به کار شوراهای پنجم

Image result for ‫آغاز به کار شورای شهر پنجم‬‎

بر اساس مصوبه جدید مجلس در مردادماه سال جاری کار چهارمین دوره شورا به پایان رسیده و پنجمین دوره شورای اسلامی شهرهاي كشور کار خود را آغاز کرد.

ادامه مطلب: شوراها

شهر چیست ؟

 

Related image

- - - 

شهرسازی چیست ؟

Image result for ‫شهرسازی چیست‬‎

- - -

معماری چیست ؟

Image result for ‫معماری چیست‬‎

Copyright © 2016. All Rights Reserved for Saabaat.Com.